Rent

Rent

תוכנה ייחודית וחכמה המיועדת לניהול תחנת מוניות להשכרה.

התוכנה מכילה:

-לוח שיבוץ נהגים יומי לשתי משמרות ביום.

-מסכי גביית תקבולים.

-מסכי הוצאות.

-תזכורות טיפולים.

-תזרים מזומנים בנקאי.

-מסכי ניהול שונים ועוד.

קטגוריה

תוכנה לניהול הובלות הסעות