תוכנה לניהול גדש ומטעים

תוכנה לניהול גדש ומטעים

אסיף – תוכנה לניהול גדש ומטעים מיועדת לכל מי שעובד בתחום
החקלאות במספר חלקות ומעוניין לתעד פעילויות שנעשו לצורך
תמחור וחיובים שונים ותכנון עתידי קליטת פעילות ממנה מופקים
דוחות מרכזים לפי חומר, לקוח, חלקה ועוד
קטגוריה

תוכנות לניהול כללי