תוכנה לניהול הקצאות

תוכנה לניהול הקצאות

מערכת ניהול הקצאות שעות של מורים מול תקן משרד החינוך וקבלת
דוחות רלונטיית
קטגוריה

תוכנות תקציבים ופרוייקטים