תוכנה לניהול ותמחור מוסך פנימי פיקס קאר

תוכנה לניהול ותמחור מוסך פנימי פיקס קאר

ב"מורן פיתוח תוכנה"  פיתחנו תוכנה עצמאית לניהול ותמחור של מוסך פנימי
בקיבוץ. התוכנה עברה את שלבי ההרצה ומופעלת בהצלחה במוסך של קיבוץ
שלוחות.התוכנה קולטת ומעבדת את הפעילות השוטפת במוסך ומדי חודש
מועבר לתוכנת הנה"ח והתמחיר קובץ אקסל עם נתונים מסכמים לפי רשימת
הכלים. ע"י כך יש הפרדה בין המידע  הטכני המפורט,שנשאר בתוכנת המוסך
לבין השורות המסכמות את הפעילויות שמועברות לתמחיר.הערה : את המידע
המפורט מרכזי הענפים ,המעונינים בכך, מקבלים ישירות מהמוסך.העקרונות
המנחים בפיתוח התוכנה הם פשטות ההפעלה והתאמה לאופי העבודה של
מוסך בקיבוץ, אך יכול לשמש גם כל ענף נותן שרות כמו חשמליה,מסגריה וכו
קטגוריה

תוכנות לתחום התחזוקה