תוכנה לניהול מערכת אחזקה

תוכנה לניהול מערכת אחזקה

מערכת פשוטה המקבלת קריאות שירות הזמנות לתיקון  וביצוע
תיקונים ומפיקה דוחות ברמות שונות לכל צורך כולל ניהול מלאי לפי
רכש ופריטים שהוכנסו לתיקון  Fix מסך טיפול בקריאת שירות
קטגוריה

תוכנות לתחום התחזוקה