תוכנה ייחודית לניהול מכללה

תוכנה ייחודית לניהול מכללה

תוכנה ייחודית  לניהול מכללה רישום כל פרטי התלמיד קליטת מחזורי קורסים

תשלומים למדריכים הוצאות לקורסים  רישום תלמידים התוכנה
מיועדת למכללה לניהול השתלמויות תקופתיות של עבודה בגובה קורסי בטיחות שונים לצורך ניהול ושליטה תמחירית שיווקית ומעקבים שונים
התוכנה מפיקה חשבוניות וקבלות ומוכרת במס הכנסה

חוברת הדרכה בקובץ וורד להורדה

קטגוריה

תוכנות קורסים חוגים ושיבוצים