תוכנה לניהול פרויקטים בבתי דירות "קבלנית"

תוכנה לניהול פרויקטים בבתי דירות "קבלנית"

תיאור התוכנה -תוכנה כוללת המיועדת לקבלני בניין המרכזת את כל המידע הרלוונטי לקבלן

תכונות ומודולים עיקריים

  • ניהול פרויקטים – הגדרת הפרויקט , מי היזם, תקציב מספר דירות ועוד
  • ניהול דיירים – דירות ודיירים בפרויקט קשרי דיירים CRM חוזי דיירים תשלומי דיירים בקשות תקלות, חשבונות דיירים וחישובים כספיים ה שולם ומה חייב
  • ניהול חשבונות לפרויקטים – ניהול מערכת החשבונות מול היזם ומול הדיירים חישובים אוטומטיים על איזה חלק להגיש חשבון ומה החשבונות המצטברים עד כה לפי אחוזי התקדמות ולפי כמות ביצוע
  • ניהול ספקים – ניהול בעלי המקצוע – מה נידרש מהם אילו משימות נשארו פתוחות ואצל אילו דיירים ותאומים כספיים
  • ניהול יזמים – מה נידרש מהם, אילו משימות נשארו פתוחות ואצל אילו דיירים ויתרות כספיות אילו חשבונות הוגשו ומה שולם
  • בקרה תקציבית – רשימת סעיפים לביצוע בכל דירה מה כלול ע"י היזם מה לשיפור ע"י הדייר ותמחורים שונים
  • בדק בית – איסוף ותיעוד תלונות הדיירים ובקרת ביצוע איך טופלה כל תלונה
  • ניהול עובדים – רישומי עבודה של עובדים לפי פרויקט ולפי שעות לצורך העמסה על פרויקט וחישובי עלות עובד (ניתן לגזור שכר)
  • ניהול חכם של מסמכים – בכל מסך רלוונטי קיימת אופציה להיכנס באופן אוטומטי לתיק הדייר או תיק היזם ולשמור מסמכים סרוקים מפות שרטוטים ועוד ללא צורך לזכור באיזה נתיב נמצאים המסמכים.
  • מחירוני ספקים מחירוני דיירים מחירון דקל  ומחירונים מותאמים לפי פרויקט
קטגוריה

תוכנות תקציבים ופרוייקטים