תוכנה לניהול גינות

תוכנה לניהול גינות

ירוק – מערכת לניהול חיובים לגננים המבצעים טיפולים קבועים בגינות פרטיות
וציבוריות ונדרשים לבצע מעקב אחר טיפולים שנעשו, תשלומים שנתקבלו
מלקוחות ודוחות חייבים לצורך גבייה מסודרת כרטסת טיפולים ללקוח
קטגוריה

תוכנות לניהול כללי