תוכנה לניהול ומעקב תקציבי

תוכנה לניהול ומעקב תקציבי

תוכנה לניהול ומעקב תקציבי לפי סעיפים המתוקצבים בתחילת השנה מול ביצוע בפועל
וקבלת דוח יתרת ניצול לפי החלק היחסי של השנה שכבר עבר
קטגוריה

תוכנות תקציבים ופרוייקטים