תוכנה לשיבוץ טכנאים

תוכנה לשיבוץ טכנאים

אולפנים שיבוץ – מערכת שיבוץ טכנאים בצורה אוטומטית בלחיצת כפתור
עלפי דרישות הקורסים השונות, זמינות האולפנים וזמינות הטכנאים
והכשרתם, המערכת מקבלת דרישות לקורסים פעם בסימסטר ומשבצת
עתידית לכל הסימסטר  או לטווח רצוי את כל הטכנאים שקיימים במאגר
בשאיפה לחלוקת נטל הגיונית ועמידה בכל מגבלות המערכת
קטגוריה

תוכנות קורסים חוגים ושיבוצים