תוכנה לניהול תחנת מוניות

תוכנה לניהול תחנת מוניות

מונית – מערכת לרישום נסיעות לנהגי מוניות או קבלנים המעסיקים מספר נהגים לצורך תמחור נסיעות
והפקת דוחות תקופתיים על נסיעות עצמיות  ולתשלום לנהגי משנה. המערכת עוזרת בריכוז חיובים
ללקוחות קבועים שמקבלים חיוב פעם בחודש ועוד
קטגוריה

תוכנה לניהול הובלות הסעות