תוכנה לניהול תזרים

תוכנה לניהול תזרים

רישום הוצאות והכנסות של משקי בית או עסק וקבלת דוחות תזרימים לפי כל
חתך רצוי התוכנה מקבלת פריסת תשלומים בהקלדה אחת ופורסת את התשלומים
לפי תאריכי החיוב בפועל
קטגוריה

תוכנות תקציבים ופרוייקטים