תוכנה לניהול רכש

תוכנה לניהול רכש

רכש –  מערכת לניהול הזמנות במוסדות החל משלב ההזמנה באגף , קבלת אישור הזמנה וחלוקה לספקים המתאימים. תקצוב סעיפים לאגפים קבלת השואה בין התקציב לביצוע בצורה מידית במעמד ההזמנה ולא בדיעבד, וקבלת דוחות וחתכים רלוונטיים המערכת מתאימה לכל מוסד המנהל תקציבים ומערכת הזמנות. טופס קליטת הזמנה.
קטגוריה

תוכנות לניהול כללי