תוכנה לניהול קליניקה

תוכנה לניהול קליניקה

קליניק – תוכנה ייעודית עבור בית חולים  המנהלת מערך של מטופלים
שזקוקים למכשיר הליכה (הארט ווקר) המערכת עוקבת אחר הטיפולים
השונים התראות לביקורת , סיכום עבודת מטפלים, התאמה בין מטופל
למטפל לפי ימים ושעות פנויות, מעקב אחר תרומות שהתקבלו עבור
מכשירים, תשלומים שהתקבלו ממטופלים, התראה לגמר אחריות של
מכשירים, קבלת דוחות וחתכים שונים לפי הצורך
קטגוריה

תוכנות לניהול כללי