תוכנה לניהול קורסים

תוכנה לניהול קורסים

שיבוצית – תוכנה לניהול קורסים
מערכת כוללת לניהול  ושיבוץ תלמידים וקבוצות לקורסים
המערכת מאפשרת תכנון ושיבוץ קורסים  בהתחשב בזמינות כיתות, מרצים , העדפות התלמיד ושיקולים נוספים
המערכת משבצת סדרות של קורסים על פני טווח תאריכים בימים קבועים ניתן ולהציג התראות רלוונטיות של התנגשות בין כיתות מרצים המערכת מפיקה דוחות
רלוונטיים לגורם המזמין, למרצה לתלמיד ולמשבצי הכיתות כולל ציוד נדרש לכל הרצאה מעקב אחר תשלומים חייבים אישורי תשלום ועוד
קטגוריה

תוכנות קורסים חוגים ושיבוצים