תוכנה לניהול פרויקטים

תוכנה לניהול פרויקטים

מערכת לקבלת פרויקטים במכרזים מעקב אחר ביצוע הפרויקט רישום עבודה וחומרים מיומני שטח
מדידת הרווחיות בכל שלב  של הפרויקט בקרה אחר השלבים שבוצעו, מה נותר להשלמה בכמויות ובאחוזים
בקרה אחר חומרים שהושקעו בפרויקט ביחס לתוכנית יבוא מכרזים ישירות מאקסל לתוכנה
הגשת הצעות מחיר למכרזים מהתוכנה
קטגוריה

תוכנות תקציבים ופרוייקטים