תוכנה לניהול פרויקטים בתחום הגננות

תוכנה לניהול פרויקטים בתחום הגננות

מערכת כוללת לניהול פרויקטים בתחום הגננות  החל משלב הצעת מחיר ללקוח
הצעת מחיר לספקים קליטת תעודות משלוח וחלוקתם לפרויקטים השונים
תמחור וניתוח הרווח בין תכנון וביצוע
קטגוריה

תוכנות תקציבים ופרוייקטים