תוכנה לניהול עובדים T-work

תוכנה לניהול עובדים T-work

תוכנה לניהול עובדים TWORK – מערכת לרישום שעות עבודה לעובדי אחזקה, על פי מקומות עבודה עם מחיר
קבוע מראש וכן עבודה לפי שעות תקן ושעות משתנות , פריסת עבודות חוזרות לעובד על פני תקופה
אוטומטית, הפקת דוחות לעובד לצורך העברה למערכת שכר, חיובים חודשיים למקומות העבודה לפי הסכמים
קבועים או תעריף לשעה ועוד
קטגוריה

תוכנות לניהול כללי