תוכנה לניהול נדלן

תוכנה לניהול נדלן

ניהול משרדי תיווך דירות ומגרשים להשכרה או לרכישה, מאגר הנכסים מתעדכן
מתוך מאגר פרטי של המשרד.
המערכת קולטת מתעניינים מול נכסים ומאפשרת לבחור עבור מתעניין נכס תואם
לפי ההגדרות שמסר טופס הקמת נכס לתיווך.
קטגוריה

תוכנות לתחום הנדלן