תוכנה לניהול מערכת חוגים לתלמידים

תוכנה לניהול מערכת חוגים לתלמידים

התוכנה מתאימה לכל מוסד חינוכי או סטודיו המעביר קורסים שנתיים עם
תשלומים חודשיים קבועים בעזרתה ניתן להפיק דוחות  כספיים סטטיסטיים
ותפעוליים חוגית – כרטיס תלמיד בכרטיס התלמיד כל תלמיד יכול להירשם
למספר חוגים ברמה שנתית כאשר כל חודש שהוא פעיל מסומן בירוק ואם הוא
שילם  החודש יסומן גם בכתום כך ניתן להפיק דוחות מי חייב ולאלו חוגים כמו כן
נרשמים התשלומים שהתקבלו בפועל
קטגוריה

תוכנות קורסים חוגים ושיבוצים