תוכנה לניהול מנויים לבריכות שחייה

תוכנה לניהול מנויים לבריכות שחייה

קליטת מנויים והפקת כרטיס מנוי עם תמונה ולוגו מהתוכנה סיווג מנויים לפי משפחות קביעת מועדי חידוש
קבלת דוחות של לקוחות בתוקף ולא בתוקף רשימת לקוחות בחובה
רשימות דיוור לפי חתכים שונים מתאים במיוחד לבריכות קיבוציות
קטגוריה

תוכנות לניהול כללי