תוכנה לניהול מכירות

תוכנה לניהול מכירות

תוכנה לניהול מכירות תוכנה לאנשי  שמבצעים קנייה ומכירה של סחורה וצריכים לנהל מעקב אחרי

קניות מכירות , מלאי , ותזרים מזומנים לפי ערכי כניסת כסף אמיתי ולא רק לפי חשבוניות

קטגוריה

תוכנות לניהול כללי