תוכנה לניהול מטבח + קפטריה

תוכנה לניהול מטבח + קפטריה

מטבחית + תוכנה לניהול מטבח מוסדי + מעבר אוכלים בשיטת הקפיטריה
התוכנה מכילה תכונות עיקריות של תוכנת המטבחית וכן מאפשרת לקלוט
לקוחות קבועים המגיעים לאכול עם כרטיס מגנטי או לפי מספר ולהפיק דוח
מרוכז לחיוב התוכנה מכילה מערכת קופה קדמית וכן מערכת back office שבה
מפיקים את הדוחות התקופתיים  המערכת מבצעת ניהול מטבח מוסדי בדומה
למערכת המטבחית הרגילה וכן תיעוד ורישום של לקוחות במערכת הקופות
קטגוריה

תוכנות לתחום המזון