תוכנה לניהול מטבח מוסדי

תוכנה לניהול מטבח מוסדי

תוכנה המנהלת את כל הפעילות הנעשית במטבחים מוסדיים החל משלב
קליטת תעודות מספקים, הוצאת סחורה לעיבוד במטבח, יצירת עצי מוצר
ותפריטים, תכנון מנות שבועי כולל צפי הכנות והפשרות נדרשות, השוואה בין
הוצאת מוצרים להכנה לבין הוצאת המנות המוכנות בפועל, ניהול מלאי
פריטים,  השוואת מחיר פריט מספקים שונים, חיוב לקוחות בפריטים או במנות
מוכנות, והפקת דוחות חיוב ללקוח, קבלת דוחות לפי כל דרישה – ישנן כמה
גרסאות לתוכנה וניתן לבצע התאמות
קטגוריה

תוכנות לתחום המזון