תוכנה לניהול מאמנים

תוכנה לניהול מאמנים

ניהול מאמנים – מערכת לניהול תשלומים למאמנים עסקיים בתוך חברת מאמנים. רישום פעילות המאמנים, חישוב
האחוזים המגיעים למאמן מול האחוזים לחברה ומול הפרשות שונות לגורמים נוספים לפי דרגת המאמן הוותק שלו
ועוד