תוכנה לניהול ישובים

תוכנה לניהול ישובים

ישובית – תוכנה למועצות אזוריות המרכזת במבט אחד את כל המידע הרלבנטי על היישובים השונים במועצה
ומאפשרת בלחיצת כפתור לדפדף בין היישובים השונים והנושאים
התוכנה מחלקת את המידע על כל ישוב לשלושה חלקים עיקריים
מידע המשתנה לעיתים רחוקות – נתונים קבועים
מידע המשתנה פעם בשנה – נתונים שנתיים
מידע המשתנה פעם ברבעון – נתונים רבעוניים
קטגוריה

תוכנות תקציבים ופרוייקטים