תוכנה לניהול חברת הובלות

תוכנה לניהול חברת הובלות

מערכת לתיעוד הובלות הנעשות ע"י חברת מובילים ללקוחות שונים
והפקת דוחות תקופתיים לפי ביצוע ההובלות
הפקת דוח לנהגים ללקוחות וכלליים
טופס קליטת הובלה
קטגוריה

תוכנה לניהול הובלות הסעות