תוכנה לניהול זמן

תוכנה לניהול זמן

זמן – מערכת בפריסה ארצית לניהול פרויקט בנק הזמן
בבנק הזמן אנשים משקיעים זמן בתחום הידע שלהם תמורת זמן שאנשים אחרים משקיעים בהם ללא תמורה
כספית. המערכת מנהלת רישום של מי שנתן זמן מול מי שקיבל זמן ומפיקה דוחות רלוונטיים על היתרה לכל
פעיל, באילו תחומים חסרים נותנים או מקבלים, עזרה בשיבוץ נותנים ומקבלים לתחומים נדרשים.
קטגוריה

תוכנות לניהול כללי