תוכנה לניהול ומעקב אחר דיירים

תוכנה לניהול ומעקב אחר דיירים

נכסים תוכנה לניהול ומעקב אחרי דיירים מועד התחלה וסיום החוזה
תשלומים צפויים לחודש מועדי פינוי צפויים של דיירים תחזית כספית שנתית
של השכרות רישום הוצאות קבועות ותיקונים לפי נכסים נכסים – דוח תזרימי
קטגוריה

תוכנות לתחום הנדלן