תוכנה לניהול הסעות

תוכנה לניהול הסעות

תוכנה לניהול מערך הסעות במועצות אזוריות ומוסדות שונים תוכנה ידידותית וקלה לשימוש המאפשרת לבצע בקלות סידור יומי לנהגים והפקת דוחות יומיים,
חודשים, ושנתיים לסדרן לנהגים ולמנהלים השונים תכונות עיקריות של התוכנה הקמת מערך הסעות ליום מסוים  מתוך ממערכת תכנון קבועה בלחיצת כפתור
אפשרות קלה לקליטת נסיעות מזדמנות אפשרות הוספת נהגים מלווים ומחליפים להסעות לפי הצורך כולל בדיקה מי פנוי חיבור מספר נסיעות לאשכול והקצאתו לנהג
אחד חלוקת מחיר נסיעה על פני מספר לקוחות לצורך חיוב חודשי תמחור נסיעה לפי פרמטרים שונים ק"מ, מחיר פיקס מספר סטיות וכ דיווח אמת על נסיעות שבוטלו
וקבלת דוחות כספיים בפועל  בסוף חודש לפי כל חתך נדרש דוחות תקופתיים לפי לקוחות קבלני משנה ולפי סידור  יומי לנהג ולסדרן עם אפשרות להציג רק
קבועות או רק נסיעות משעה מסוימת פריסת נסיעות קבועות על פני
תקופה בהתאם ללוחות שנה מוגדרים מראש
הפקת דוחות חיוב באקסל לממשק הנה"ח
קטגוריה

תוכנה לניהול הובלות הסעות