תוכנה לניהול ביטוח

תוכנה לניהול ביטוח

תוכנה לניהול ביטוח ניתוח – ביטוח –  מערכת פשוטה לרישום הצעות ביטוח שניתנו ללקוחות לצורך מעקב והשוואה בין הכיסויים והשונים ללקוח והפקת דוחות כוללים

קטגוריה

תוכנות לניהול כללי