תוכנה לניהול אחזקה

תוכנה לניהול אחזקה

ניהול אחזקה – מערכת כוללת לטיפול בתחזוקת שבר וכן טיפול בתחזוקה
מונעת לפי מרווחי זמן קבועים המוגדרים לכל פריט
המערכת מקבלת קריאות שירות גם במייל ומעדכנת אוטומטית את פותח
הקריאה ואת מבצע השירות אודות הטיפול בתקלה
ניהול אחזקה – מסך שליטה לצפייה ברשימת התקלות עם אפשרויות מיון לפי
כל חתך אפשרי  וכניסה לכרטיס התקלה
קטגוריה

תוכנות לתחום התחזוקה