תוכנה לניהול אחזקה מונעת Izika

תוכנה לניהול אחזקה מונעת Izika

במערכת מוגדר לכל פריט את פעולות האחזקה הנדרשות עבורו והמרווחים בימים בהם הפעולה
צריכה להתבצע שוב המערכת מציגה בכל רגע את פעולות האחזקה הנדרשות כרגע ומה לא בוצע
קטגוריה

תוכנות לתחום התחזוקה