תוכנה לניהול אורחנית + פעילות

תוכנה לניהול אורחנית + פעילות

מערכת המשלבת בין תוכנת אורחנית לניהול בתי הארחה לבין מערכת
פעילויות לניהול פעילויות חד יומיות שאינן קשורות ללינה. המערכת מתאימה
לבתי הארחה המשלבים אטרקציות ופעילויות נוספות למזמין. ניתן להזמין
מתוך החדר אטרקציות נוספות או ללא קשר לחדר המערכת מפיקה דוחות
מפורטים וכוללים לפעילויות השונות לפי חתכים רצויים
קטגוריה

תוכנות בתי הארחה צימרים ותיירות