ארכיון

תיאור התוכנה -תוכנה כוללת המיועדת לקבלני בניין המרכזת את כל המידע הרלוונטי לקבלן תכונות ומודולים עיקריים ניהול פרויקטים – הגדרת הפרויקט , מי היזם, תקציב מספר דירות ועוד ניהול דיירים – דירות ודיירים...

קרא עוד

ישובית - תוכנה למועצות אזוריות המרכזת במבט אחד את כל המידע הרלבנטי על היישובים השונים במועצה ומאפשרת בלחיצת כפתור לדפדף בין היישובים השונים והנושאים התוכנה מחלקת את המידע על כל ישוב לשלושה...

קרא עוד

מערכת לקבלת פרויקטים במכרזים מעקב אחר ביצוע הפרויקט רישום עבודה וחומרים מיומני שטח מדידת הרווחיות בכל שלב  של הפרויקט בקרה אחר השלבים שבוצעו, מה נותר להשלמה בכמויות ובאחוזים בקרה אחר חומרים שהושקעו...

קרא עוד